Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Autopilotti Sijoitus Oy
Haarakaari 48
04360 Tuusula
Y-tunnus: 2685359-7
Tietosuojavastaava:
Markus Piironen
markus@autopilotti.com
0400 320 571

2. Kerättyjen tietojen käyttötarkoitus
Autopilotti Sijoitus Oy:n asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, tilaus- ja kaupankäyntitoimintoihin, sekä mahdollisesti markkinointiin. Käsittelemme tietojasi myös lakisääteisten tai muiden vaatimusten, kuten kirjanpitolaissa määritettyjen tietojen säilyttämisvaatimusten täyttämiseksi.

3. Tietolähteet ja keräystavat
Autopilotti Sijoitus Oy:n asiakasrekisteri
Kerättävät tiedot:

 • asiakkaan etu- ja sukunimi

 • henkilö-/y-tunnus

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

 • postiosoite

4. Tietojen luovutus
Emme myy tai vuokraa rekisteriemme tietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa vain välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, ja vain seuraavissa tapauksissa:

 • Sähköpostimarkkinointikumppanillemme, jos asiakas on sallinut Autopilotti Suomi Oy:n uutiskirjeen.

 • Kuljetusyhteistyökumppanillemme, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen tai toimitus perille asti.

 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa.

 • Viranomaisten käyttöön esim. väärinkäyttötilanteissa, josta informoimme asiakasta lain sallimissa puitteissa.

 • Perintäyhtiölle, laskun erääntyessä ja siirtyessä perintään.

5. Seurantatekniikoiden käyttö
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden avulla (”cookies”). Eväste on päätelaitteen ja palvelimen välinen pieni tekstitiedosto, joka sisältää yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla sivustoillamme vierailevat selaimet voidaan tunnistaa.

Voimme hyödyntää myös Google Analyticsia sivustomme käyttöön, tuotteisiin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonyymiä.

Evästeiden ja Google Analyticsin avulla voimme kehittää sivustoamme, saada raportointiaineistoa sekä hyödyntää tietoja kohdennetussa markkinointiviestinnässä. Evästeet ovat tarpeellisia sivuston asianmukaiselle toimimiselle.

6. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakastietoja yrityksessämme käsittelevät vain Autopilotti Oy:n palveluksessa olevat henkilöt, jotka on koulutettu käyttämään tietoja tietoturvallisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamisen kannalta välttämätöntä. Henkilökuntaamme sitovat myös salassapitosopimukset.

Käytämme luotettuja sopimusyhteistyökumppaneita, jolloin käsiteltävää tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikki sopimusyhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan GDPR-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

7. Rekisterien suojausperiaatteet
Autopilotti Sijoitus Oy:n rekisterit on suojattu seuraavasti:

 • käyttäjätunnusten ja salasanojen taakse

 • palomuureilla

 • virusturvaohjelmalla

 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän työntekijät.

 • Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, jonne asiattomilla ei ole pääsyä.

8. Käyttäjän oikeudet
Alla olevissa kappaleissa on esitetty tarkempi kuvaus henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä tämän tietosuojakäytännön alussa ilmoitettuja yhteystietoja käyttämällä.

 • Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Sinulla on lisäksi oikeus saada kopio henkilötiedoista, joita käsittelemme sinusta. Saat pyytämäsi tiedot mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on saapunut runsaasti, vastausaikaa voidaan tarvittaessa pidentää.

 • Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittely, mikäli koet, että niitä on käsitelty lainvastaisesti tai, että Autopilotti Suomi Oy:llä ei ole oikeutta niiden käsittelyyn.

 • Suostumusten poistaminen tai oikaisu: Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista, mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeellista tai lainmukaista. Sinulla on oikeus virheellisen tiedon oikaisemiseen.

 • Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (tietosuoja.fi), jos koet, että henkilötietojasi käsitellään puutteellisesti tai lainvastaisesti.

9. Tietojen säilyttäminen
Autopilotti Sijoitus Oy:n asiakasrekisteri: tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen kirjanpitolain mukaisesti.

10. Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

 • Autopilotti Sijoitus Oy:n tietosuojakäytäntöä voidaan tarkentaa ja muuttaa tarpeen vaatiessa esim. lain muuttuessa.

 • Mahdollisista muutoksista pyritään mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rekisteröidylle käyttäjälle.

Löydä unelmiesi auto

kesken vielä.. :)